Интерактивна високотехнологична изложба може да бъде посетена в периода от 7-ми до 24-ти август в Градската художествена галерия “Борис Георгиев” във Варна. Проектът носи името Сonglomerate и е представил България на Световното сценографско квадриенале в Прага PQ2019. Идеята е инициирана от Съюза на българските художници, а в морската столица се реализира с помощта на фонд „Култура“ към Община Варна.


Conglomerate е интерактивен павилион, който съчетава архитектурна инсталация и виртуална изложба. Посредством технологията за добавена реалност (AR) публиката има възможност в реална среда да разглежда скрито съдържание, невидимо с просто око. С помощта на дигитални устройства, предоставени в изложбата, зрителят “сканира” шестоъгълните елементи по стените на кошера и от тях се появяват интерактивни сценични визуализации. 10 от сценографските продукции са заснети с виртуална реалност (VR).


Павилионът представлява внушителна в своя детайл, мащаб и органика архитектурна инсталация, изградена от множество микро пространства, които всеки посетител може да „отвори“ и да разгледа 53 сценични и екранни творби на 46 артиста в 6 категории: Драматичен театър, Кино, Опера, Куклен театър, Танц и Пърформанс. 10 от сценографските продукции са заснети с виртуална реалност (VR). Главен куратор е Огняна Серафимова, със съ-куратори Петър Митев и Ханна Шварц. Вход за възрастни - 2 лв., деца, учащи и пенсионери - 1лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.