Държавната фирма "Информационно обслужване" АД, която има основна роля в обработването на резултатите от изборите и е партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти, ще даде над 25 милиона лева за нови настолни компютри, лаптопи, монитори, таблети и цветни скенери. Това е записано в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, съобщи сайтът "segabg.com".

Най-голяма част от сумата - над 12.07 млн. лв. ще бъдат дадени за 15-инчови преносими компютри, за които се очакват да бъдат купени 8 хил. лаптопа. Те ще се доставят от фирмата "Мениджмънт бизнес машини" срещу 1254 лв. без ДДС за брой с включен лиценз за лиценз на Windows 10 и гаранционната поддръжка за 3 години.

За 14-инчови лаптопи са предвидени почти 6.04 млн. лв., като прогнозното количество е 4000 бройки. Те ще се доставят от "Стоун Компютърс" срещу 1242 лв. без ДДС. Предвидена и покупка на 50 броя 14-инчови суперлеки лаптопи (с тегло под 1.1 кг.), като "Прайм Технолоджис" ще ги достави срещу 3030 лв. без ДДС за всеки.

Настолните компютри с монитори ще струват 879 лв. без ДДС всеки, или общо над 6.36 млн. лв., а договорът е сключен с "Контракс АД".

"Информационно обслужване" има нужда и от компютърни конфигурации, включващи компютър и монитор в едно - общо 1130 броя, за почти 1.4 млн лв. Доставчик е "Сиенсис" АД.

"Риск-Електроник" ще достави 1000 бр. 24-инчови монитори за 147 лв. без ДДС всеки. 300 броя цветни скенери за 406 800 лв. ще осигури "Контракс".

Мобилният оператор А1 е избран за доставчик на 300 бр. 13-инчови таблети с операционна система Windows 10 и още толкова с размер 7 инча, но под Андроид. За тях ще бъдат платени общо 553 560 лв. без ДДС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.