Информационен кът за опазване на защитения вид египетски лешояд ще бъде открит в местността "Лагера" край провадийското село Староселец от 10.30 часа на 9 октомври. Проявата ще се проведе в Световния ден за опазване на мигриращите птици, който се отбелязва у нас редовно от 2006 година. Това каза за Радио Варна Меджнун Адемов, сътрудник на Българското дружество за защита на птиците в Провадия.

Местността „Лагера“ е едно от най-посещаваните места край Провадия. Мястото е уединено, има чешма, поляна за пикник и игра на децата, а всички мобилни оператори губят обхват, което го прави още по-привлекателно за хората, които искат да избягат от цивилизацията. На мястото е възстановена стара чешма и към нея е построена беседка. Следваща стъпка е поставянето на информационни табели за египетския лешояд, които ще бъдат сложени на тавана на беседката и на плотовете на масите, за да могат хората докато си почиват, да прочетат и научат повече за застрашения вид, разказа още Адемов.

Всичко се случва, като част от проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява организации и институции от 14 страни от Балканския полуостров, от Близкия Изток и от Африка. Обединени са и местните хора в създаването на Информационния кът, а мястото не е избрано случайно. Там всяка събота и неделя отдъхват хора от цяла Североизточна България.

До местността „Лагера“ се стига с кола или по еко пътека от Провадия през Крепостта Овеч. Като продължение на проекта за Информационния кът, ще бъдат сложени и табели, които да указват пътя. На мястото има и обособен паркинг за колите.

„Иска ми се да успеем да опазим това страхотно местенце. Всичко, което се опитваме да изградим, е за нас и за нашите деца. Затова искам да помоля всички посетители, когато изхвърлят боклука си, ако има, да вземат и този оставен от други хора преди тях, за да се радват на една по-чиста природа. От наблюдения знам, че такива места много лесно се превръщат в нерегламентирани сметища, затова моят апел е да опазят това, което сме създали и ще изграждаме занапред“, допълни Адемов. 

За последните 10 години сме свидетели на излюпването на 14 малки бебета лешояди в скалите над Провадия и успешното им отлитане от гнездото, разказа още Адемов. България и в частност Провадия са иноватори в света по наблюдението на защитените птици в дива среда, защото това се случва за първи път у нас. След страната ни подобно наблюдение започва в Израел и Армения, а благодарение на нашите камери животът на египетския лешояд се наблюдава от 140 страни по целия свят.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.