Тази сутрин е станал инцидент край АМ „Хемус" край отбивката за Суворово.

Две жени са пострадали вследствие инцидент с падане на част от мостово съоръжение на пътя Девня - Суворово.

Част от предпазно съоръжение е паднало върху кола край Девня. Инцидентът е станал около 9.10 ч. при преминаването на камион, превозващ багер, под него.

Той е закачил предпазните конструкции за вагонетките на товарния лифт, след което те паднали върху преминаващ автомобил. В него са пътували майка и дъщеря - на 61 и 41 години, съобщиха от полицията.

Оттам уточниха, че шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут Девня - Кипра - Суворово.

Ще припомним, че по-рано изтече информация, за инцидента в близост до отбивката за Суворово, в която една от количките, които пренасят по естакада чакъл от близката кариера край с. Чернево за девненските заводи, е паднала.

"От тежестта е повлякла и близкия стълб. Точно при падането му е преминавала лека кола отдолу и стълбът е затиска колата", съобщи кметът на община Суворово Данаил Йорданов. На място са изпратени екипи на Бърза помощ, полицията и Гражданска защита.

От своя страна кметът на община Девня Свилен Шитов уточни, че инцидентът е предизвикан от тежкотоварен камион, който е превозвал багер. При удара в мостовото съоръжение, част от бетона е паднал върху лекия автомобил с двете жени. След намесата на Бърза помощ по-възрастната жена е изпратена в лечебно заведение в тежко състояние. По-младата също е извадена от автомобила, контактна е. 

 Пътната отсечка е затворена заради инцидента.

Снимки: Пламен Гутинов

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.