Най-голямата парламентарна партия "Има такъв народ" започва преговори и консултации за сформиране на правителство. Разговорите ще се проведат в дните петък събота и неделя.

Днес от ИТН ще изпратят покана до всички парламентарни партии, но без ГЕРБ, за преговори за съставяне на кабинет. На журналистически въпроси Станислав Балабанов заяви:

„Такъв е смисълът на демокрацията и тези разговори са логични да се водят тук - в най-представителната сграда, българският парламент. Така че се надявам приемат поканите ни политическите партии, тук в идните дни да се проведат едни практични разговори в името на това България да има едно по-стабилно правителство и един стабилен парламент оттук нататък“.

Срещите ще се проведат в сградата на парламента в петък, събота и неделя и ще бъдат публични, уточни Балабанов.

Филип Станев от ръководството на "Има такъв народ" обясни защо ДПС е сред поканените:

„Математиката, чистата математика от конфигурацията на партиите на т.нар. протест, на тези, които са извън статуквото, сочи, че това е недостатъчен брой депутати, няма 121, така че в крайна сметка в името на желанието на гражданите за стабилност се налага да се проведат тези консултации, тъй като иначе този кабинет няма как да се състои“.

Няма да се обсъждат конкретни имена и постове, а само идеи, допълни Филип Станев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.