Публикации в интернет, че опасна за човека бактерия е открита в Черно море притесни много хора. Новината опровергават учените от института по океанология във Варна, Института по неврология на БАН и Шуменския университет, които са направили проучването, информира БНТ. Оказва се, че патогенната бактерия, може да предизвика инфекции при черноморските риби, но не крие сериозна опасност за хората.

Изследването, което се прави за първи път в България, проучва стресовите фактори, които влияят на рибите. Като един от тези фактори са бактериите.

"Самите бактерии са от родовете ентерококи, стрепококи, псевдомонас, различни видове. Това са видове, които в един или друг момент могат да предизвикат възпалителни процеси, както при хората, така и при животните", доц. Виолин Райков, Институт по океанология - Варна.

По време на проучването е открита и патогенната бактерия. Тя е от рода псевдомонас и може да предизвика заболявания. В момента я изследват в Шуменския университет.

"По принцип псевдомонасът за човека би могъл да е опасен, но не е чак толкова опасен. В смисъл той може да прави гъбичоподбни инфекции на ноктите на краката, може да прави рани по краката, респективно по кръвотока да премине в организма на човека, в някой случаи някой видове псевдомонас могат да причинят сепсиси", проф. д-р Цветеслава Иванова, ръководител на Катедра "Биология" в ШУ "Епископ Константин Преславски".

Рибата не може да бъде опасна за хората след термична обработка и не крие никаква опасност от зарази, казват още учените.

"Рибата не е опасна по нашето Черноморие. Аз прочетох статията, в която пише, че псевдомонас може да предизвика рак на хората. Няма такова нещо", казва проф. д-р Цветеслава Иванова.

Известно е, че много от видовете риба, която се консумира от хората, е замърсена с микрочастици пластмаса, които също ще бъдат изследвани от учените в Института по океанология във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.