Днес, в 18 часа, в PENTIMENTO.art place (намира се на ул. Парижка комуна 40, входа е откъм Тодор Шишков) ще бъде открита изложба - живопис на Илкер Даналов под надслов „Пътепис“.

Илкер Даналов е роден на 15.05.1994 г. в гр. Троян. Средното си образование получава в НУИ „Добри Христов” – гр. Варна със специалност „Графика” (д. 2013). Има Бакалавърска степен, специалност „Изящни изкуства – Живопис” (2017) и магистърска, специалност „Живопис“ (2018) от Факултет по Изобразително изкуство, Великотърновски университет.

През 2023 г. успешно защитава докторска степен, специалност „Изобразително изкуство и изкуствознание – Живопис“ към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

По време на следването си Даналов специализира по Програма „Еразъм“ в Турция (Altınbaş Üniversitesi – гр. Истанбул, 2017-18 г.), Испания (Universidad de Castilla - La Mancha – гр. Куенка, 2016-17 г.) и Италия (Accademia di Belle Arti L'Aquila – гр. Акуила, 2014-15 г.).

В периода 2020-2022 води упражнения по дисциплините „Живопис“ и „Композиция - Живопис“ с първи до четвърти курс студенти от специалност „ПОИИ“ и студенти от трети курс „Изящни изкуства – Живопис”, ФИИ, ВТУ.

В качеството си на визуален артист има участия в локални, национални и
международни художествени проекти в град София, Атина (Гърция), гр.Варна– Галерия „Ларго“, Гр.Битола(Македония), ХГ:“Христо Цокев“ гр.Габрово, гр. Накучани(Сърбия), няколко изложби в гр. Велико Търново, ХГ“Резонанс“ гр.Пловдив, гр.Стара Загора, Ямбол, Априлци, Оряхово, гр.Истамбул(Турция), Обединени Арабски Емирства и много други.

Илкер Даналов е носител на множество награди сред, които „Млад автор“– „Велико Търново–пространство за вдъхновение“ гр. Велико Търново“ 2023г., трета награда в конкурс–„Моята България“ Варна 2013г., трета награда в конкурс „Ичко Лозев“ гр.В.Търново, 2013г. и др.

Настоящата самостоятелна изложба „Пътепис“ е втора за Илкер Даналов, но първа за варненското културно– артистично пространство. За нея и за вълнуващите перипетии в творческия си процес, Илкер Даналов споделя:

„Самият акт на живописване за мен е като една безцелна разходка, при която случайно стигам до място, което искам да запазя за себе си или да споделя с някого. И така, ‘пътуването’ започва още в съзнанието ми от натура към абстракция и обратно към пейзажа върху платното. Той е условен, несъществуващ в реалния свят, а и поради случайността, която ме е довела до него, той не може да бъде повторен. Крайният вариант на картините от тази серия е просто физическа фиксация на един мимолетен момент в нефизическото ми подсъзнание.“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.