Дигитализацията на Община Варна и сигурността са наш приоритет като управленски екип. Разработваме единна интегрирана дигитална система, която ще консолидира общинските ресурси, ще отговаря на европейските стандарти за сигурност в големи градове и ще бъде в полза на гражданите.

Това заяви заместник-кметът по сигурността Илия Коев по време на обръщението си към участниците и гостите на ежегодния Оперативен сбор на командира на Военноморските сили във Варна.

Дигитализацията ще допринесе не само за прозрачност в работата на администрацията, но и за прекратяването на корупционните практики в нея, посочи още Коев и подчерта, че в сферата на сигурността и охраната на реда в града, селата наоколо и курортите също ще се внедряват дигитални и високотехнологични решения.

В обръщението си Коев посочи, че в Бюджет 2024 за безопасността на гражданите са предвидени средства за изграждане на близо 2 000 нови точки за видеонаблюдение, за контрол и действия срещу нарушителите на закона и срещу вандализма. Като част от мерките за сигурността в града, ще бъдат изградени и пунктове с внедрена модерна интегрирана система, разпознаваща номера на автомобили, издирвани лица и нарушители на закона, с каквито системи разполагат големите европейски градове, обясни още той.

Общината планира и обособяването и монтажа на около 30 еко-точки за подобряване на контрола на сметосъбирането и санкционирането на недобросъвестни граждани, посочи заместник-кметът, като добави, че ще бъде интегрирана и нова система, която да измерва наличните количествата смет в контейнерите. По инвестиционната програма на МФ за общински проекти, Варна има отпуснати 100 млн. лв. за 2024 г., като по-голямата част от тези средства са предвидени за изграждане и ремонт на инфраструктурата в града.

Друга част от средствата е планирана за нови детски градини, както и осигуряването на зелен пояс във всички райони на Варна, обърна внимание Коев. За подобряване на градската среда ще бъдат създадени и екипи за спешни и неотложни ремонти в петте района на Варна, които ще бъдат на директно подчинение на кмета и на районните кметове, допълни още заместник-кметът.

Той посочи като предизвикателство пред екипа на Общината и бездомните кучета и хулиганските прояви в града. По думите му, към днешна дата „концлагерът“ за безстопанствени животни в село Каменар, вече има осигурени средства за ремонт и рехабилитация, нов екип от специалисти, а голямата цел е изграждането на нов приют за кучета в града. За справяне с хулиганските прояви, Коев посочи инициатива на Община Варна съвместно с всички училища на територията на региона с информационна кампания и обмен на практики по превенция и грижа за младите хора.

На събитието присъстваха областният управител проф. Андрияна Андреева, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, представители на Военноморските сили от цялата страна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.