В парк "Разсадника" в Девня прозвучаха някои от емблематичните и обичани песни на Илия Ангелов, а Райна взриви публиката със свои фолклорни и поп фолк изпълнения. Те бяха част от празничната програма по случай 53 години от обявяването на Девня за град.

„В следващите дни ни очакват още много забавления и изненади", съобщи по този повод кметът на града Свилен Шитов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.