Няма да има бедни пенсионери? Това твърдение на Асен Василев е фактологически грешно! Финансовият министър би трябвало да знае, че бедността в България се определя от НСИ, не от правителството. Официалната линия на бедността към момента е 451 лева. Така, че с 369 лева пенсия няма да се прекрати бедността при пенсионерите“. Това коментира пред БНТ Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

На практика предложението на служебния кабинет е за покачване на пенсиите, не е някаква изцяло нова философия от гледна точка на плащанията, които ще прави НОИ, казва той.

Икономистът разясни, че идеята на МС е да покачи пенсиите с 12,5%, с което минималната от 300 става 340 лв. Предлага се и допълващ елемент в рамките на 20 и няколко лева до линията на бедност от 369 лв.

По думите му, за да бъде променена цялата система и да има съвсем ново преизчисление на пенсиите, това е работа на нов кабинет, който трябва да е устойчив, тъй като това не е работа за една-две седмици.

Той коментира и актуализацията на бюджета, като подчерта, че предвидените мерки за бизнеса и за работниците са заради прогнозата, че ще има тежка ковид вълна през зимата и потенциално един-два месеца на затваряне.

Ганев попита защо не са предвидени мерки, ако няма вълна. По думите му са необходими мерки, които подобряват средата, мерки срещу крайната бедност, а не мерки за защита на работни места, които не са заплашени.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.