Икономическа полиция задържа трима криминално проявени за извършване на банкови измами в чужбина
На 15.06.2022г., отдел „Икономическа полиция при ОДМВР- Варна проведе специализирана полицейска операция., във връзка със задържане на трима младежи занимаващи се с пране на пари придобити от престъпления.

Жена на 24 години и двама мъже на 20 и 33-годишна възраст, са извършили измами в Литва, чрез „фишинг“ съобщения, предоставящи отдалечен достъп до банковите сметки и мобилното банкиране на измамените литовски граждани. Средствата на подлъганите граждани са превеждани по електронни сметки в различни електронни портфейли на горепосочените извършители, както и на множество други български граждани.

След проведената специализирана полицейска операция по претърсване на адресите на задържаните, са намерени и иззети
- 10бр. мобилни телефона.;
- 8бр. компютърни конфигурации.;
- Парична сума в размер на 10 000 лева в различни валути.;
- Банкови документи.;
- ПОС устройство.;
- Тефтер- съдържащ записани пароли за достъп до различни акаунти.;
- Банкови платежни инструменти.;
- 1 бр. боеприпас - граната

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.