Министерството на транспорта предлага нова мярка срещу вноса на стари замърсяващи автомобили у нас - търговците вносители да плащат 500 лева държавна такса, съобщи bTV.

По данни на ведомството, страната ни е на челно място при вноса на коли втора употреба.

Само през 2022 г. те са над 350 000.

"Бензинови коли с инсталирани газови уредби между 5 и 15 000 лева. Това са най-търсените автомобили", каза собственикът на автокъща Велизар Митков. Той се занимава с това от години.

Митков смята, че въвеждането на новата такса ще се отрази най-вече на крайния потребител.

"Всяка такса се отразява на цената на автомобила и тя скача. Мисля, че достатъчно скочиха цените на колите втора употреба, за да вкарваме допълнителна такса. Клиентите нямат избор. Те ще си я плащат, но това утежнява положението им", обясни той.

Все още текат разговори за въвеждането на таксата, уточняват от транспортното министерство. Обмисля се и събраните средства да отидат във фонд, който "да подпомага купуването на електрически автомобили".

Екоминистърът Юлиян Попов одобри идеята.

"Българският автомобилен парк е много остарял, несигурен, замърсяващ и ние сме се превърнали в бунището на старите автомобили в ЕС. Тази история дето не сме имали пари и затова сме купували стари коли има известна истина, но тя се преекспонира по безобразен и популистни начин. България е може би на първо място в ЕС по собственост на автомобили на 100 000 души", категоричен е той.

Още не е ясно кога и дали ще влезе в сила предложението.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.