Олимпийският студентски клуб към ТУ‭ – ‬Варна,‭ ‬студенти,‭ ‬ученици от Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи и преподаватели от Техническия университет‭ – ‬Варна ще вземат участие в традиционното щафетно бягане в двора на университета,‭ ‬с което символично ще пренесат олимпийския огън по случай‭ ‬23‭ ‬юни‭ ‬-‭ ‬Международния ден на Олимпизма.

Тази година празникът ще отбележи‭ ‬130‭ ‬години от създаването на международното олимпийско движение и отново ще се осъществи със съдействието на партньорите от Българския олимпийски комитет.

Във факелното пренасяне на олимпийския огън ще вземе участие и Християн Василев‭ – ‬най-добрият български съдия по хокейна трева,‭ ‬свирил финал на Летните младежки олимпийски игри‭ ‬2018,‭ ‬в Буенос Айрес,‭ ‬Аржентина.

Академичното ръководство на ТУ‭ – ‬Варна отправя покана и към гражданите на Варна да се включат в щафетното бягане на‭ ‬19‭ ‬юни,‭ ‬от‭ ‬9:30‭ ‬часа.‭ ‬Старт на щафетата:‭ ‬фитнес зала на ТУ‭ – ‬Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.