Австралийският гражданин Джок Полфрийман е осъдил България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Това е станало по заведаното от него дело за нанесен му побой от надзиратели в Централния софийски затвор, докато изтърпяваше ефективната си присъда по обвинение в убийство на студента Андрей Монов, каза неговият адвокат Адела Качаунова.

Поредната осъдителна присъда е заради липсата на ефективно разследване у нас на инцидент от преди 8 години, при който са пострадали още няколко чужди граждани,изтърпяващи различни наказания.

България трябва да заплати на Джок Полфрийман 5 200 евро, но парите ще отидат при родителите на убития Андрей Монов. Тъй като австралиецът все още изплаща кръвнина на близките, съобщава БНР.

Снимка: БГНЕС 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.