От ОД на МВР съобщиха, че на 14.01. т. г., около 11:15 часа, в гр. Варна, при извършване на полицейска проверка на лек автомобил «Рено», с водачка на 33 г., същата е шофирала след употреба на наркотици.  

По случая е образувано бързо полицейско производство, материалите са докладвани на прокурор от Районна прокуратура – Варна.

Жената е задържана за денонощие.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.