Шестима художници от побратимения на Варна град Дордрехт,‭ ‬Нидерландия,‭ ‬участват в‭ ‬изложбата‭ „‬Пасажери между две морета‭“‬.‭ ‬Експозицията ще бъде подредена‭ ‬в Градската художествена галерия‭ ‬„Борис‭ ‬Георгиев‭“‬ и може да бъде разгледана в периода от‭ ‬19‭ ‬юни до‭ ‬10‭ ‬юли‭ ‬2024‭ ‬г.‭

В‭ ‬нея‭ ‬участват‭ ‬13‭ ‬артисти с произведения в различни‭ ‬направления на визуалните изкуства‭ – ‬от живопис и скулптура до видео-арт и‭ ‬инсталация.‭ ‬Варна е представена от утвърдени автори като Владимир Иванов,‭ ‬Ангел‭ ‬Атанасов,‭ ‬Велина Гребенска,‭ ‬Илия Янков,‭ ‬Цветан Кръстев,‭ ‬Милко Божков и Стефка‭ ‬Георгиева.‭ ‬Дордрехт е‭ ‬представен от Аника Хокстенбак,‭ ‬Бабс ван‭ ‬Хюйтен,‭ ‬Герхард Лентинк,‭ ‬Ян Стров,‭ ‬Нико Парлевлийт и Сами Шекел.‭

Изложбата е финансирана от дирекция‭ „‬Култура и духовно развитие‭“ ‬към‭ ‬Община Варна.‭ ‬Партнираща организация в проекта е Фондацията за побратимяване‭ ‬„Дордрехт‭ – ‬Варна‭“‬ с председател Робърт‭ ‬Шеелбек.

На‭ ‬21‭ ‬юни‭ (‬петък‭)‬,‭ ‬от‭ ‬10:00‭ ‬часа в галерия‭ „‬Графит‭“ ‬ще се проведе лекция за‭ ‬Музея на Дордрехт,‭ ‬който е един от най-старите в Нидерландия.‭

Събитията са част от програмата на Община Варна за‭ ‬възобновяване на артистичния обмен между‭ ‬двата града‭ ‬в областта на‭ ‬изобразителните изкуства.

Културното сътрудничество между‭ ‬Варна и Дордрехт‭ ‬датира от‭ ‬1980‭ ‬година и‭ ‬дава тласък за тяхното официално побратимяване през‭ ‬2001‭ ‬г.‭ ‬Във връзка с разширяването на‭ ‬сътрудничество‭ ‬през месец април заместник-кметът с ресор‭ ‬образование‭ ‬Павел Попов се срещна с посланика на Кралство Нидерландия у нас Симон ван дер Бург.‭ ‬Обсъдена беше идеята‭ ‬златното съкровище от Варненския халколитен некропол да гостува в Дордрехт през‭ ‬2026‭ ‬г.‭ ‬във връзка с‭ ‬25-годишнината от побратимяването на двата града.‭ ‬Попов предложи‭ ‬също‭ ‬нидерландски музиканти да бъдат поканени в юбилейното издание на Международния музикален фестивал‭ „‬Варненско лято‭“ ‬през‭ ‬2026‭ ‬г.,‭ ‬когато форумът ще отбележи своята‭ ‬100-годишнина.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.