Грамоти за принос за съхраняването и развитието на българските традиционни народни изкуства бяха връчени днес на художествени ръководители на фолклорни състави от Варна, участвали в старопланинския събор „Балкан фолк 2021“ и IX Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк“ 2021. Наградите връчи зам.-кметът Коста Базитов, съобщава "Live.Varna.bg".

Отличия получиха Добринка Рангелова, ръководител на фолклорна формация „Росна китка“ и трио „Македонка“ към НЧ „Филип Кутев 2007“, Илия Иванов - на вокална група „Морски полъх“ и мъжка вокална група „Корали“ при НЧ „Филип Кутев 2007“, Дарина Христова – на вокална група „Радуга – Дъга“ към НЧ „Варненски будители 1926“, Димитър Димитров – на мъжки хор на моряците „Христо Манолов“ към Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и смесен хор към НЧ „Варненски будители 1926“, Веселин Иванов – трио „Соловушка“ към Клуб на пенсионера „Одесос“ и Николай Докторов, художествен ръководител на Йордан Станчев към НУИ „Добри Христов“.

На Димитър Димитров бе връчен и диплом за престижното звание „Маестро“.

Всички отличия са от името на Калоян Николов, председател на старопланински събор „Балкан фолк“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.