Оказа се, че читалищния салон в Суворово не можа са побере всички, които дойдоха да изпратят абитуриентите от Випуск 2021.

Учители, родители и роднини на завършващите дванадесетокласници нетърпеливо оглеждаха 27-те абитуриенти, облечени красиво и с вкус. На всички показаха, че вчерашните деца вече са пораснали млади мъже и жени, готови да се втурнат в живота.

В празничната програма по изпращането изобилстваха поздрави и песни от по-малките възпитаници на училището.

Имаше и напътствия от класната ръководителка Нели Райчева. Тя не спести похвалите си от този прекрасен випуск, който много скоро ще навлезе в областта на туризма.

Чу се и гласът на майките, които изпращат днес своите абитуриенти. Глас на приятел, който знае, че това, което премина през последните 12 години в клас е само началото. На житейския път, по който всеки от тях е тръгнал.

Завършващите ученици изненадаха всички със своите предложения за "Оскари". Ама тези са истинските, от сърце, свързани с преподавателите, които им дадоха не само знания, но и човешка топлота. Нямаше статуетки, затова букет цветя свърши повече работа.

По-късно кметът на общината Данаил Йорданов също приветства завършващите и им пожела попътен вятър и да не забравят този свой опит в живота, който натрупаха тук, в училище. Имаше и подаръци.

На срещата стана ясно, че някои от абитуриентите ще продължат образованието си, защото випускът има двама пълни отличници и осем отличници, а седем от тях вече са приети за студенти.

Кметът поздрави и завършващите 17 абитуриенти от ПГСС "Св. Георги Победоносец" в града. Всеки от тях получи символичен подарък от общината и парична награда.

При изпращането директорката на училището Марияна Великова спомена, че това е наистина силен випуск, от който излизат монтьори на селскостопанска техника и икономисти. А техните курсови ръководителки им благодариха за съвместната работа.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.