Християн Касабов от "Супер спорт - Варна" стана балкански шампион на 60 м с препятствия за юноши под 20 години на провеждащата се в момента балканиада по лека атлетика в Белград. В оспорван финал той спечели златото с лично постижение - 7,92 сек, пред съотборника си в националния отбор Радостин Миленов и представителя на Украйна.

Припомняме, че преди седмица 16-годишният Християн Касабов спечели 3 златни медала от националния шампионат в зала в неговата възрастова категория - юноши под 18 години. Негов личен треньор е Симеон Попхлебаров, а президент на "Супер спорт - Варна" е Руслан Грозданов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.