"Политиката на САЩ по отношение на България е насочена към задълбочаване, укрепване и засилване на нашите отношения. За постигането на това аз работя вече повече от година. И това няма да се промени. Америка ще продължи да гледа на България като на много силен партньор". Това заяви американският посланик у нас Н. Пр. Херо Мустафа в интервю за "Панорама" по БНТ.

Това, което видяхме от новата администрация са някои различни приоритети в политиката. Основната всеобхватна цел е същата. Някои от приоритетите и акцентите в политиката са малко по-различни, уточни Херо Мустафа. Като цяло виждаме, че САЩ се ангажират отново с международни организации и активизират нашите партньорства със съюзници като България.

Мустафа казва, че много би искала да види българските граждани да пътуват в Америка без визи. По думите ѝ в година на пандемия е трудно да се постигне напредък по този въпрос, но такъв все пак има и ще продължат да работят заедно с българската страна за постигането на тази цел.

Засилване на трансатлантическите отношения между Европейския съюз и новата американска администрация прогнозира по-рано този месец Мустафа.

Припомняме, Мустафа е била съветник на новия американски президент Джоузеф Байдън по времето, когато той бе вицепрезидент. Тя е съветвала Байдън по въпросите на Близкия Изток и на Южна и Централна Азия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.