За инцидент в руския Далечен изток, съобщава Нова телевизия. Хеликоптер Ми-8 с 13 туристи на борда и тричленен екипаж е паднал на полуостров Камчатка.

Машината е потънала във водите на Курилското езеро, като до момента се съобщава за осем оцелели. Основните версии за злополуката са отказ на двигателите и пилотска грешка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.