Днес ще се изиграят вторите срещи от ЕП по хандбал за младежи до 19 г във Варна. Нашите национали ще се изправят срещу състава на Фарьорски острови от 19.00 ч.

Вчера българите стартираха със загуба срещу Чехия с 18:33. Първият мач за деня е от 15.00 ч между Литва и Беларус. След това е срещата Финландия-Словакия, от 17.00 ч.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.