В далечната 2014 г. Скейт клуб Варна наема една от залите на бившата печатница на вестник "Народно дело" за скейт база. С времето става ясно, че мястото има огромен потенциал да се превърне в смесено пространство за младежки, спортни и културни дейности, обединявайки съмишленици - организации, неформални групи и активни млади хора.
С гордост ви каним да отпразнуваме заедно 10-годишнината на ХАЛЕ 3, съобщават от Алтернативното младежко пространство на Варна.
Програма на събитието:
03.05

14:00-22:00 - Вход: свободен
14:00 -22:00 - Фото изложба: 10 Години Хале 3
14:00 - Отворено атилие рисуване с Петър Костадинов
14:00 - 22:00 - Представяне на новата варка на Гълток
14:00 - 20:00 - Безплатно ползване на скейт парка
22:00 - Концерт на групите: ТАРАЛЕЩА и ДЖАНГО ЗЕ /Вход:30лв/
04.05
12:00-20:00 - Вход: свободен
11:00 - Отворено ателие рисуване с Петър Костадинов
12:00 - Music session by selector Soundz of da forest
12:00 - 20:00 - Стикер Базар
12:00 - 20:00 - Скейт работилница с 3XS
12:00 - 14:00 - Безплатни уроци по скейт и ролери с школа Прогресия
12:00 - 20:00 - Графити работилница с Българско Графити Училище
12:00 - 20:00 - Работилница по градско земеделие
12:00 - 20:00 - Работилница по жонглиране
12:00 - 20:00 - Представяне на новата варка на Гълток
14:00 - 15:00 - Демонстрация на учениците и учителите от Скейт школа Проглесия
15:00 - 16:00 - Демонстрация на учениците и учителите от Ролер школа Проглесия
20:00 - Концерт на групите: МОМЧЕТА С КУБИНКИ /БИТОВ ТЕРОР/ ПСИХО БАГАЖНИК / ПРОТИВ ВСЯКА ВЛАСТ / KNOCKOUT BANG / Вход:20лв/
05.05
16:00 -20:00 - Фото изложба: 10 Години Хале 3
16:00 - 20:00 - Безплатно ползване на скейт парка
16:00 - 20:00 - Представяне на новата варка на Гълток
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.