Българският гимнастик Дейвид Хъдълстоун ще пропусне Световното първенство по спортна гимнастика в края на октомври в Япония, съобщи президентът на БФГимнастика Красимир Дунев.

Хъдълстоун, който единствен представяше България в турнира по спортна гимнастика на олимпийските игри в Токио 2020, не е възстановен от контузия на глезена.

На 50-ия световния шампионат в Япония от 18 до 24 октомври в Китакюшу, префектура Фукуока, ще участват трима български състезатели. Тимът ще бъде определен след серия контролни тренировки в следващите десет дни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.