Десетки жители и представители на бизнеса от Свиленград блокираха движението по магистрала „Марица“. Недоволството е заради ремонт на 7-километрова отсечка, съобщава БНР. В участъка движението се извършва двупосочно по едното платно, а преминаването през пътен възел „Свиленград“ е затруднено и се налага обход.

Хората недоволстват от продължаващият осми месец ремонт на 7-километровата отсечка между Свиленград и "Капитан Андреево".

"Което е проблем за града и околностите, за международния транспорт също, за бизнеса, за работещите по границата хора, за пътуващите в Турция. От 1 юни се откри сезона в Турция - летният. Започват гастарбайтерите от Германия и Холандия да пътуват. Над половин милион ще минат оттук", каза участник в протеста.

Собственици на бензиностанции и заведения са затворени заради ремонта: „От седем месеца не работим, защото три месеца оправяха пътя с цел да го пуснат временно да работи до завършващия слой. После разкопаха нарочно“.

„Държа ресторант и месарски магазин. Нищо не работи. Осем месеца става вече“.

Областният управител на Хасково Минко Ангелов обясни:

"Забавянето е голямо. Проблемът е бил финансиране, разчетите, които е правило старото правителство" и гарантира, че днес фирмата започва работа.

Протестиращите обявиха:

„Ние всяка сряда ще бъдем тук, докато не се отвори отсечката“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.