От 23 юни 2022 година Арт Галерия Ларго ще представи отново със самостоятелна изложба пловдивския художник Румен Нечев. Експозицията се нарича „Вотиви – Ex Votos“ и представя в завършен вид цикъла с творби на тема вотиви, върху който художникът работи още от 2017-та година.

Графики от него бяха показани за първи път преди четири години в изложбата на Нечев в галерия Ларго. Сега отново за първи път във варненската галерия Румен ще представи пълния завършен цикъл с творби на тази тема, който включва освен малка графика, също и керамика, голямоформатна графика и графика с добавени обекти.

За темата на изложбата Румен споделя: „Вечността ме интересува повече от модерността... Вотив. Вярата, молбата, сблъсъкът ни със света. Вотив. За нашите душевни колайдери, в които знаем, че съществува от халколита до днес, недоказуема частица - Надеждата!".

Думата „вотив“ има латински произход, означава буквално – оброк. Археологическите разкопки разкриват, че оброчните практики са съществували още през неолита. Познати са в древния Египет, Асирия, Гърция, Рим, при етруските и траките. Най-старите вотиви у нас са намерени във варненския халколитен некропол и представляват две златни животински фигури, обточени със зрънчеста линия, отличителен белег на вотива и до днес.

Тези оброчни фигурки в древността са свързани с езическите ритуали, а по-късно църквата ги християнизира. Вотивите са метални обредни плочки, най-често сребърни, изобразяващи човек или част от тялото му.

Поднасяни са като дар към бога в израз на молитва и надежда за изцеление на дадения човек или на болна част от тялото му. В миналото са били поставяни най-често върху икони в храмовете. Прикрепвали са ги към тях с помощта на пчелен восък или са ги привързвали с червен конец към самата икона.

В изложбата на Румен Нечев зрителите ще видят различни трактовки на темата за вотивите, изпълнени с различни техники и материали. Пловдивският художник лее ръчно хартията за творбите си, след това печата графиките и накрая добавя вотивите. В някои творби го прави чрез топъл печат със сребърно фолио върху графичния отпечатък. В други графики вотивът е добавен точно както са го правели предците ни – изрязан от сребро, нанизан на червен конец и закачен върху творбата.

Някои от графиките на Румен са „скрити“ от погледа на зрителя, затворени зад дървени капаци на прозорци. Защото някои съкровени мисли или желания човек иска да запази само за себе си, скрити дълбоко в сърцето му, недостъпни за чуждите очи и мисли.

Тези капаци- добавени обекти в творбите на Нечев, символизират може би преградата в храма между изповядващия и изповядвания, преграда, която спира погледа, земното, светското, тленното и оставя през нея да премине само истината, само най-чистите мисли, само най-дълбокото покаяние и само най-съкровените надежди на човека.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.