В неделя, 14 март, граждани на Варна ще излязат на пети пореден протест срещу изсичането на защитната гора в местността Коджа тепе, намираща се между кв. "Виница" и местност Горна трака.

Този път протестиращите ще се съберат пред сградата на община Варна. Началото е обявено в 11:30 часа

Гражданите продължават да настояват за незабавно спиране изсичането на защитната гора, възстановяването ѝ и връщането на официалния ѝ статут.

Ето какво призовават организаторите на поредния протест.

"Приятели, време е да се обединим! Спрете да бъдете апатични и нехайни към случващото се! Да се съберем заедно и да изкажем несъгласието си с поредното безумие, което се случва в България! Спасим ли гората, ще спасим себе си, семейството си и много други хора! В противен случай ги обричаме на смърт...

Гората е създадена по предназначение да ни пази от свлачища и потопи! А те я продават за жълти стотинки на знайни и незнайни индивиди, подменят и статута под носа на всички ни! Няма да го позволим това!

Събудете се! Всичко това се случва под носа ви, а вие го позволявате!!! Изсякоха 6 дка, но все още не е късно да ги спрем!

Исканията ни са ясни:

1. Незабавно спиране на сечта

2. Възстановяване на горския пояс

3. Ревизиране на ОУП

Кажете на всичките си приятели, познати, роднини! Заедно срещу алчността и безхаберието, елате пред Община Варна в 11:30 на 14.03.2021!

Да спасим поколенията след нас!!!"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.