По-голямата част от пожарите в страната се дължат на човешка грешка или небрежност. Това заяви изпълнителният директор на Агенцията по горите Александър Дунчев по време на изслушването си в Народното събрание, отбелязва БНТ.

Той благодари на пожарникарите за усилията им да потушат огнената стихия и отдаде почит на загиналите в пожара край село Петрово горски служители.

"Бих искал за пореден път да благодарим заедно на българските пожарникари, горски служители и много доброволци, които и в момента се борят с пожарите в горите. Само малка част от пожарите са с естествена причина, каквито са мълниите. Повечето са от човешка небрежност, така че нашите колеги ние ги изпращаме да се борят с последствията от небрежността и нехайството на нашите сънародници", заяви Александър Дунчев.

Той призова хората да не проявяват нехайство, тъй като огнената стихия унищожава горите на България.

"Само допреди 3 месеца никой не знаеше колко са ловните стопанства в България. Разровихме се какво се случва в тези стопанства, разровихме всички папки", коментира още той по време на изслушването си в парламента по темата за състоянието на ловните стопанства в страната, където са открити редица нередности.

Дунчев подчерта, че 20 от тях са със сключени договори за публично-частни партньорства, което е довело да положителни данни за дивеча, който на практика се е удвоил.

"Държава и частен бизнес са инвестирали крупни суми пари за възстановяване на дивеча", отчете той, но предупреди, че донякъде това е "мечешка услуга", тъй като богати икономически субекти, които са станали частни партньори, на практика подчиняват управлението на стопанството.

"Ние направихме публични всички проверки", увери Дунчев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.