Варненският районен съд призна за виновен в извършването на кражба 40-годишен мъж и му наложи 300 лева глоба. В съдебна зала той призна вината си по повдигнатото му обвинение и постигна споразумение с прокуратурата, което съдът одобри.

На 10 януари 2020 година подсъдимият влязъл в супермаркет в широкия център на Варна и се насочил към щандовете за козметични стоки. Той скрил под връхното си яке 8 броя опаковки с продукти от една и съща марка и разновидност, на обща стойност за около 80 лева, като успял да премине край касиерката без да ги заплати и да напусне бягайки магазина. Действията му били регистрирани и от видео-охранителните камери в обекта. Кражбата се явява маловажен случай.

40-годишен мъж е осъждан. Към момента на сключване на споразумението нанесените имуществени щети са възстановени. В тежест на подсъдимия, са както заплащането на глобата, така и направените по делото разноски.

Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.