"Разрешението за строеж на сградата на новата варненска библиотека изтече през месец май, но е презаверено от мен", каза в обзорното предаване на РВ „Позиция” главният архитект на морската столица Виктор Бузев. Документите за количествено стойностна сметка са готови, подготвят се и тези за избор на изпълнител от „Инвестиционна политика”, каза още той, но допълни, че притесненията са в друга посока:

Друга тенденция ме притеснява и тя е в световен мащаб- поскъпването на строителните материали. Стомана, бетон, труд. И мисля, че тази количествено- стойност сметка която беше готова ако не се лъжа в края на миналата година, най- вероятно ще трябва отново да се актуализира. Стойността тогава мисля беше около 38 милиона лева, като това е началото на търгуването. Оттам нататък участниците в търга за проекта ще дават по ниски цени. Другото перо е оборудване и обзавеждане на самата сграда, което не е по малко като цена.

Виктор Бузев е песимист и, че реализацията на какъвто и да е проект в така наречената „дупка” ще се случи в близките две години. „Много е възможно, разрешението на строеж, да не го издавам аз”- каза той, визирайки, че процесът няма да започне в рамките на настоящата администрация.

„При нас не е постъпвал проект за висока сграда до МБАЛ "Св. Анна“, каза още арх. Виктор Бузев. Така той коментира намеренията за строеж на небостъргач на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и ул. „Битоля“, с думите, че за този проект научава от медии, социални мрежи и слухове, но в общината няма нищо входирано. „Възможно е да става дума за маркетингово проучване, нямам представа”- допълни той:

Това определено като заявка за такава височина е една пунктова сграда която ще се появи в града и трябва да бъде разгледана много обстойно- дали мястото и е там, с какво ще допринесе за облика на морската столица. Необходимо е да се направят много симулации преди да бъде одобрена самата архитектура, самата геометрия на сградата, как се е стигнало до формообразуването, тъй като се знае, че високите сгради се влияят от ветровете. На симулациите може да се види ефекта който ще се получи върху околната среда, ако бъде реализиран такъв проект.

Според арх. Бузев трябва да се направят и симулации спрямо броя на автомобилите, които ще увеличат трафика в района, тъй като сградата, според публикациите, щяла да съдържа в себе си офис, жилищни, търговски и хотелски площи. Да се надяваме, че проектантите ще извършат тези симулации и ще представят една сериозна защита на тази сграда.

- Мостовото съоръжение над ул. „Девня”, което трябваше да отведе тежкия трафик директно към пристанище Варна, няма да е готово до края на 2021 година, каквито бяха обещанията на общинската администрация. Това също стана ясно от разговора с главния арх. Виктор Бузев:

За съжаление към момента е изработен само идеен проект за това съоръжение. Трябва да се довършат геоложките проучвания от южната страна на релсите, за да се пристъпи към технически проект, който ще бъде завършен най- вероятно до края на тази година. Реализацията ще остане занапред.

Според арх. Бузев забавянето е свързано и с уреждане на собствеността и правото на строеж южно от релсите и съобразяване с проекта за интермодален терминал който се е подготвял от държавата. Забавянето се е случило и заради синхронизирането на двата проекта. Средства за реализиране на мостовото съоръжение тепърва ще се търсят, стана ясно още от думите на Виктор Бузев. За момента се подготвя само проектната документация.

- За високите сгради спрягани за мястото на „гъбата”, паркинга на х-л „Одесос” и градинката на „Севестопол”:

Сградата на „Гъбата” за съжаление така и не стана паметник на културата. Към момента нямам издадено разрешение за строеж на тази територия. Действащия работен устройствен план предвижда сграда на 10-12 етажа, по думите на Бузев. Според него, височината на тази сграда вероятно ще бъде на нивото на 4-5 етаж на х-л Черно море”. Инвеститорите трябва да се съобразят с предписанията, не виждам пречки за реализирането му, тъй като е включена в градоустройствения план преди повече от 10 години. От градоустройствена гледна точка е възможно да се случи такава сграда в този участък на Варна.

Проекта за строеж на мястото на паркинга на хотел „Одесос” няма никакво движение. Няма одобрен работен устройствен план който да защити тези височини. Ще подсетя обаче, че през 2006-та година има одобрен план. Силуетите които са предвидени тогава не са били съгласувани с паметниците на културата. Новият силует който се направи преди 5-6 години и предвижда 16 етажа е съгласуван с Националният институт за недвижимо културно наследство, но все още не е одобрен от администрацията. Това е така заради най – различни съображения, включително и гражданското напрежение и собственици на съседните сгради които са притеснени от това което евентуално ще се случи. Има пуснати жалби от тяхна страна. Планът беше преработен, пак се върна. Те пък чакат тази заповед, за да я атакуват в съда (преките съседи на парцела). Не мога да кажа срокове, особено когато се минава през съдебни процедури.

На градинката до „Севастопол” няма съгласуване от Националният институт за недвижимо културно наследство, в администрацията няма нищо входирано за одобрение- допълни главния архитект на Община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.