Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи към Техническия университет във Варна е сред най-желаните средни училища в града. Държавното учебно заведение, което ще кове компютърни гении, се нарежда в топ 5 след Математическата гимназия, Първа, Четвърта и Пета езикови гимназии.

Това съобщи директорът на школото Вяра Дукова, която допълни, че още на първо класиране са били запълнени всички места в четирите паралелки – първоначално бяха обявени 104, но са кандидатствали и близнаци, така че наесен учениците ще са 105. Профилите са: Системно програмиране – най-голям наплив е имало там, на второ място е Микропроцесорна техника, след това – Икономическа информатика, предпочетена от момичетата, и Възобновяеми енергийни източници.

Факт е, че в профилираната паралелка Системно програмиране балът за първо класиране е бил много висок - 479, а за второ – 399. Ученици и родители продължават да питат дали няма свободни места, но няма.

Професионалната гимназия, по отношение на паралелката Системно програмиране, се е наредила по интерес на 13-о място в града. Гимназията към ТУ – София, също е на 13-о място в столицата, в тази водеща в съвременния свят специалност. А софийското средно училище е с натрупани във времето престиж и традиции.

Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи във Варна отваря врати на 15 септември с реално обучение.

Към момента за паралелките в 10 клас във вече държавното училище има общо 8 свободни места – по 4 за Системно програмиране и за Възобновяеми енергийни източници, коментира Вяра Дукова.

Създаването на гимназията е проект на Техническия университет и на ИУ - Варна. Амбициозни преподаватели от двете висши училища и техни опитни колеги ще коват специалисти за икономиката и бизнеса на България през следващите 5 години. Приоритет ще е и изучаването на английски език, уточняват от “Live.Varna.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.