Около 15 яхти са изгорели в голям пожар, който избухна през нощта на пристанището Медулин на хърватското крайбрежие, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

Полицията е получила сигнал за пожар на пристанището в 3:55 ч. сутринта. Досега са изгорели около 15 яхти, като няколко от тях са потънали. Пожарът все още бушува.

Огънят се разпространява от една яхта на друга, докато петнадесет пожарникари с четири противопожарни автомобила се борят със стихията.

Засега няма информация за пострадали при пожара. Предполага се обаче, че броят на засегнатите яхти ще се увеличи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.