Огромен пожар е пламнал днес край Варна, съобщи Varna24.bg. Горят насаждения и сухи треви по пътя за Суворово. На място са пристигнали два екипа на Пожарна безопасност, които са локализирали огнената стихия.

Сигналът е подаден в 11:01 часа, потвърдиха oт полицията.

Все още не са ясни причините за възникването на пожара.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.