Главният прокурор Иван Гешев поиска да бъде изслушан в Народното събрание във връзка с досъдебни производства за корупция по високите етажи на властта и търговия с влияние, съобщиха от прокуратурата, цитирана от БТА.

Той е изпратил писмо до председателя на 49-ото Народно събрание Росен Желязков с искане да бъде изслушан от народните представители при закрити врата, предвид съдържаща се в досъдебните производства чувствителна информация.

Изслушването е поискано на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който предвижда обсъждане с народните представители на дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително при възникнали затруднения в осъществяване на функциите им, уточняват от прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.