Интересите на България по отношение на Република Северна Македония трябва да бъдат защитени, за да продължи процесът по евроинтеграция и Европейския съвет не може да решава двустранни въпроси. Това заяви министърът на външните работи Хайко Маас през външните министри на България и Република Северна Македония – Екатерина Захариева и Буяр Османи. Те участваха в срещата на външните министри в рамките на съвместното председателство между София и Скопие на Берлинския процес.

От изказванията на външните министри Хайко Маас, Екатерина Захариева и Буяр Османи стана ясно, че все още има прозорец за решаване на споровете между Скопие и София, съобщи БНР.

Германия е твърдо решено да края на годината да направи следващата стъпка от разширяването на Европейския съюз, заяви Хайко Маас след края на видеоконферентната среща на външните министри от Берлинския процес:

„Европейският съюз има 27 страни членки и една от тях е България. Ето защо интересите на България трябва да бъдат защитени. За да получи една преговорна рамка одобрение е нужен гласът на всички държави-членки. Няма как Европейският съвет да решава двустранни въпроси. “

Това е първата, макар и онлайн, срещу между Захариева и Османи, откакто в петък България уведоми Европейската комисия, че ще наложи вето на Преговорната рамка на Скопие за ЕС, съобщи БНР.

Екатерина Захариева напомни за антибългарската реторика в Република Северна Македония.

„Само от последните няколко месеца, ние спряхме да ги броим след 10 000, меко казано, негативни публикации, аз бих ги определила като език на омразата. Не бива това да продължава.“

И повтори позицията на България за изпълнение на Договора за добросъседство.

„Ако се изпълнява добросъвестно и не се търсят начини за заобикаляне или неприлагане на разпоредбите му, има всички гаранции да се решат отворените въпроси.“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.