Във връзка с ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на федерална провинция Хесен, считано от 9 януари, всички граждани, пристигащи от България, както и от останалите рискови региони, следва:
1. да се регистрират на електронен адрес:
www.einreiseanmeldung.de
2. при пристигането си да представят на електронен или хартиен носител направената регистрация от електронен адрес:
www.einreiseanmeldung.de
3. при пристигането си да представят негативен тест за коронавирус COVID-19 (PCRили антигенен тест на английски, немски или френски език), направен не по-рано от 48 часа преди пристигането или незабавно след пристигането си в Хесен да се тестват за коронавирус COVID-19 (PCR или антигенен тест на английски, немски или френски език)
4. задължителната карантина от 10 дни в домашни условия остава, независимо направения тест
5. на петия ден след пристигането в Хесен (денят на пристигане не се брои) е възможно гражданите да се тестват отново за коронавирус COVID-19 (PCR или антигенен тест) и след излизането на отрицателен резултат да прекратят задължителната карантина.

Във федерална провинция Северен Рейн - Вестфалия също се налага на пристигащите от рискови региони граждани задължителната карантина от 10 дни в домашни условия.

Тя може да бъде прекратена при представяне на отрицателен резултат от направен не по- рано от 48 часа преди пристигането или незабавно след пристигането в провинцията тест за коронавирус COVD-19 (PCR-тест на английски, немски или френски език).

При нужда от съдействие българските граждани могат да се свържат с генералното консулство във Франкфурт на Майн на следните телефони: +49 69 509278 1320, +49 69 509278 13 10.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.