Възстановяването на зоните във федералните провинции Рейнланд-Пфалц и Северен Рейн-Вестфалия, засегнати от опустошителното наводнение в Западна Германия, може да отнеме няколко години. Това съобщи агенция DPA с позоваване на ръководителя на Централния съюз на германската строителна индустрия (ZDB), включващ около 35 000 компании, Райнхард Кваст.

„След наводнението на Елба през 2002 г. бяха необходими около три години за възстановяване от най-големите щети, и пет години, за да се приведат засегнатите райони в предишния вид“, каза Кваст.

Мащабът на щетите от бедствието в Западна Германия също е голям, но точният размер на загубите все още е доста труден за определяне, уточнява БНР.

"Строителните компании и специалистите са в състояние да увеличат производителността до 120-130%", каза шръководителят на ZDB.

В същото време той поясни, че поръчките могат да бъдат преразпределени в полза на засегнатите региони.

Кваст подчерта обаче, че недостигът на строителни материали в момента е сериозен проблем за възстановяването на зоната на бедствие. Влошената инфраструктура, включително мостове и пътища за достъп, е друг фактор, усложняващ ремонта в засегнатите райони.

По-рано агенция DPA съобщи, че щетите, нанесени на железниците на концерна Deutsche Bahn и магистралите в резултат на опустошителното наводнение в западната част на страната, могат да достигнат 2 милиарда евро.

От 12 юли в Западна и Югозападна Германия бушуват превалявания, причиняващи опустошителни наводнения. Поради дъждовете притоците на реки преляха бреговете. Федералните провинции Северен Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфалц бяха най-засегнати. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.