ГЕРБ-СДС води във Варна с 27.5% от гласовете, показват данните на Районната избирателна комисия при обработени около 50% от Секционните избирателни комисии. Следват „Възраждане“ с 18.17, ПП-ДБ имат 16.31%. БСП за България получават 5.37 от гласовете, а ДПС – 4.84. Това са резултатите до момента в изборита за Народно събрание, като окончателни данни се очакват този следобед, съобщи Радио Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.