С вокалните си заложби 43-годишният варненец Георги Шопов победи голяма конкуренция и спечели чек за за 50 000 лв., както и статуетката на шоуто. Наградата му бе връчена от миналогодишния победител в шоуто - Атанас Кателиев, който също е от Варна. След като бе обявен за победител, със сълзи на очи, той обяви, че ще дари статуетката си на bTV с желанието да бъде дадена на търг и парите да отидат за благотворителност.
Както уточнява Moreto.net, втора в класирането остана младата Йоана. На четвърто място се класира Елена, а на трето остана Керана. Гласовитата Кристина, която не се класира в челната четворка, пък изживя други големи емоции. Приятелят й Арти, който също е от музикалните среди, падна пред нея на колене, с годежен пръстен в ръка. Тя не се замисли изобщо с отговора и се хвърли в обятията му с дългоочаквания отговор „да“.
Победителят Георги Шопов е на 43 години. Двете му големи страсти са музиката и рисуването. Завършил е живопис във Велико Търново. Записва се в "Гласът на България" заради дъщеря си, за да ѝ даде добър пример.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.