През 2013-2014 г. почти всеки ден бях на площада по време на тогавашните протести. Тогава имаше една сериозна политическа мотивация. Днес моето журналистическо и фотографско документиране показва, че този политически фокус се губи“, съобщи Георги Папакочев.

Той е дългогодишен журналист работил за редица български и чуждестранни медии, сред които българската редакция на „Дойче веле“. Нашият колега освен анализатор с интерес към международната политика, има историческата памет за протестите през последните години. Той също така често може да бъде видян да прави снимки на протестиращите граждани – хоби, което е наследил от своите предци, които са били едни от най-известните фотографи в Царство България.

Според него една сериозна, стабилна власт никога не може да бъде ерозирана от протести. „Друг въпрос е, че в представата на протестиращите те правят точно това. За разлика от 2013 г., когато протестиращите бяха всекидневно по няколко десетки хиляди, а в пиковите моменти дори стотици хиляди хора, сред тях бяха представени всички слоеве на обществото, сега не е съвсем така“, добави Папакочев.

„Има доста важни и сериозни аргументи на много хора срещу възможността изборите да бъдат сега и веднага и да се лови риба в мътна вода с надеждата, че решение винаги има и винаги то може да бъде намерено. Да, решение наистина има, но когато на едно место протестират или се правят, че протестират президентът Румен Радев, отявлени представители на българската левица и Комунистическа партия завоалирана, заедно с хора от десницата и много свястно демократично мислещи хора в България, тогава объркването става напълно. Да не говорим, че всичко това се случва на фона на изключително тежкия психологически праг наречен пандемия от коронавирус“, заяви журналистът пред "БГНЕС"

Снимка: БГНЕС

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.