Едно от големите имена в българското пластично изкуство - варненският артист Георги Лечев показва мащабна колекция от различните периоди на своето творчество, съобщават от Градската художествена галерия във Варна.

Изложбата е под мотото „Пътят“ и е посветена на 70-годишнината на световно признатия график и живописец. Откриването е на 1 септември от 18:00 ч., a изложбата ще остане до 11 октомври.

Георги Лечев е знаково лице на графичната школа не само в морския град, но и в страната.Има многобройни награди от световни форуми, сред които са призове от Берлин, Фридрихщат, Кайро, Клуж, както и Гран при на Международното биенале на графиката във Варна от 1991.

Получава и признанието на държавата – през 2009 на художника е присъден орден „Св. св. Кирил и Методий“, първа степен, за особени заслуги в сферата на културата и изкуството. Носител е и на награда „Варна“.

За своята 70-годишнина Георги Лечев събира мащабна селекция от свои работи графика и живопис от целия си творчески път, която ще бъде експонирана в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна. Юбилейната ретроспективна изложба представя всички периоди в графиката и живописта на Лечев. Изложбата ще открие изкуствоведът Румен Серафимов, куратор на експозицията, а в откриването ще се включи и актьорът Стефан Мавродиев.

Георги Лечев е роден е във Варна на 30 октомври 1949. Завършил е университетът „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново през 1975. Художник с над 100 самостоятелни изложби в България, Германия, Швейцария, Франция, Холандия, Швеция, Чехия, Португалия, Япония, САЩ, Австралия, Русия, Дания, Бразилия, Куба, Чили.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.