Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш разкритикува вчера ваксинационния национализъм и запасяването с ваксини срещу ковид от богатите страни, предаде БТА.

Гутериш направи изявлението си година след като Световната здравна организация обяви разпространението на коронавируса по света за пандемия.

Генералният секретар изтъкна, че светът е бил връхлетян от „цунами от страдание“ през изминалата година и че макар ваксинационните кампании да създават надежда за справяне с кризата, проблемите при гарантирането на достъп до ваксини са повод за притеснение.

„Виждаме много примери за ваксинационен национализъм и запасяване с ваксини в по-богатите страни. Продължават и частните сделки с производители, които подриват достъпа до ваксината за всички. Глобалната ваксинационна кампания е най-големият нравствен тест на нашето време“, каза още Антониу Гутериш.

Генералният секретар подчерта, че голям брой бедни страни все още не са получили дози от ваксината срещу Covid-19, докато по-богатите страни вече провеждат ваксинационни кампании.

Световната здравна организация обяви разпространението на коронавируса за пандемия на 11 март миналата година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.