Началникът на Военномедицинската академия генерал-майор д.м.н. Венцислав Мутафчийски получи званието почетен доктор ”honoris causa" на официална церемония във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров" във Варна. На церемонията присъства и вицепремиерът и министърът на отбраната и Красимир Каракачанов .

При връчването на официалното звание ген. Мутафчийски съобщи, че за него е висока чест да го получи, а специалността „военен лекар” вече се утвърждава и има перспективно бъдеще:

"Докато още не е открита ваксина срещу коронавируса, която да е безопасна и да дава сигурност, трябва да правим това, което световната научна общност популяризира - да спазваме социална дистанция и да носим маски" , коментира във Варна ген.-майор Мутафчийски, съобщи Радио Варна.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.