ГДБОП разби престъпна група за търговия с културно-исторически ценности. Акцията е проведена в Добрич. По информация на БНР четирима души са задържани.

При операцията са открити над 1500 различни предмети. Сред тях има монети пръстени и други предмети с признаци на културно-историческа стойност.

По случая тече е образувано досъдебно производство в специализираната прокуратура.

Снимка: БГНЕС, архив

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.