Решението новата учебна година да стартира в реална учебна среда е окончателно. Това заяви преди ден министърът на образованието Красимир Вълчев. Две стратегии ще избират страните – смесено обучение, което е трудно и втора стратегия – ако има болни деца или учители, веднага да се преминава в обучение в електронна среда, допълни министърът. Допълнение към тази стратегия е, че вътре в паралелките не може да има дистанция, но може да се приложи разделяне между класовете по примера на детските градини, които са отворени още от май", поясни министър Вълчев.

Според психологът Пламен Димитров в началото на учебната година децата трябва да преминат през т.нар. „тренинг“, за да знаят как да се държат в подобна ситуация. Най-важното според Димитров е всички заинтересовани страни да се обединят около една гъвкава национална рамка за образование:

Децата ще имат нужда от един "тренинг", за да се приспособят към мерките и новите установени правила заради COVID-пандемията, категоричен е психологът.

В същото време много от директорите и учителите в системата на образованието започнаха допитване до родителите дали са съгласни с редовната форма на обучение за настоящата учебна година.

Над 90% от родителите на ученици във варненското ОУ „Васил Друмев“ желаят присъствената форма на обучение. Това се случва след като министърът на образованието Красимир Вълчев определи всяко училище да има своя стратегия и свой начин да разбере дали има такива родители.

Това коментира директорът на учебното заведение, Красимир Димитров. Той е категоричен, че ще бъдат взети най-високи мерки за дезинфекция и че няма място за притеснения от страната на родителите, уточни "Радио Варна”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.