Присъствието на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис на старото летище на Атинската Ривиера, заедно със събарянето на стари сгради, бележи началото на изграждането на голям парк с казино комплекс, хотели, небостъргачи, търговски центрове и други подобни – проектът, наречен “Елинико”. Това ще бъде един от най-големите комплекси в Средиземноморието.

9 години след затварянето на летището и след почти осем години процедури, вече влязоха булдозери и започна процесът на събаряне на старите сгради.

Гръцкият премиер подчерта, че днес е много важен и символичен ден и със събарянето на старите, безполезни сгради на старото летище се полагат основите на “Елинико” с нов облик.

„Тук в тази изоставена от 19 години зона ще бъде изграден най-големият крайбрежен парк в Средиземноморието – 2 милиона квадратни метра ще се превърнат в люлка на развитието. При цялостно функциониране „Елинико“ ще създаде над 80 000 работни места, а 10 000 работни места ще бъдат създадени само по време на строителната фаза. Това ще бъде модерен, екологичен проект. Проект, който ще символизира новата Гърция, която вярвам, всички си представяме“, каза Мицотакис.

Това е проект на стойност 8 милиарда евро на компанията “Ламда”, а на площта от 2 милиона квадратни метра се предвижда да има бизнес център с офиси, небостъргачи с апартаменти, хотел с казино, яхтено пристанище, спортни центрове и голям градски парк с площ 600 000 квадратни метра, 50-километрова велоалея и плаж от един километър.

След събарянето на старите сгради се планира строителството да започне през първите шест месеца на следващата година, а първата част да бъде завършена през втората половина на 2022 година, съобщи БГНЕС.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.