Ненко Чернев е роден на 19.06.1954 г. във Варна. Завършил е Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура – Варна.

Член на СБХ. Работи в областта на живописта, пластиката, пространствения дизайн и телевизионната сценографията. Художник, скулптор, приложник, занимаващ се с всички видове изобразителни изкуства.

Реализирал е 6 самостоятелни изложби на тема живопис, приложна резба, скулптура на открито. Сред тях са „Ключове“ (2008) – постоянна експозиция на открито, намираща се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, изложба живопис „Непознатите ангели“ (2014) – експозиция, реализирана съвместно с младата художничка Юлия Бузилова. Участва в множество международни частни изложби в Швейцария, Русия, Сърбия, Гърция, Кипър, Полша, Германия.

Като галерист е реализирал над 40 изложби на частни колекционери и изявени артисти, сред които са експозиции на проф. Георги Чапкънов – Чапа, Михалис Гарудис, Теофан Сокеров, изложба на професорите от НХА Андрей Даниел, Станислав Памукчиев, Емил Попов, Десислава Минчева, Ангел Станев, Ивайло Мирчев. Сред другите му реализирани проекти са частна колекция западно европейско изкуство на Георги Барбудев, частна колекция – Димитър Инджов, частна колекция на Доменико Русев, колекция на Златка Дъбова и Христо Нейков, колекционерска изложба на съвременно изкуство, посветено на Салвадор Дали.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.