52 ретро коли и 4 мотоциклета се включиха в автопохода "Морски бриз", който се проведе във Варна на 20 юни. Надпреварата, която се проведе за 25-и път, нямаше състезателен характер. Организатор на автопохода беше "Авто мото ретро клуб Варна" с партньорството на "Нептун мотор спорт", Съюза на българските автомобилисти, Двореца на културата и спорта и община Варна. Колите изминаха разстоянието от Варна до Златни пясъци.
ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.