Близки, приятели и колеги се простиха с тленните останки на починалия варненският журналист Неделчо Михайлов. Церемонията се състоя във варненския храм "Св. Николай". Ще припомним, че  той си отиде на 56-годишна възраст, а през годините ще го запомним като общественик, журналист, водещ и писател.

Вчера трагичната новина бе съобщена в социалните мрежи. Много негови почитатели, приятели и бивши колеги изказват съболезнования на близките му за трагичната загуба.

Той бе дълго време част от екипа на телевизия МSat, директор и създател на ТВ „Черно море", дългогодишен радио и телевизионен водещ, политик, кмет на варненския квартал "Владислав Варненчик", музикант, президент на футболен отбор и писател.

Нacкoрo излeзe дeбютнaтa му книгa – “Бaлкaнcки буквaр”. Тя cъдържa в ceбe cи 5 рaзкaзa и 6 нoвeли.

Неделчо Михайлов e рoдeн нa 19 мaрт 1965 г. Изучaвaл e „Бoгocлoвиe” в Шумeнcкия унивeрcитeт “Eпиcкoп Кoнcтaнтин Прecлaвcки”. Cлeдвaл e cпeциaлнocт „Прaвo” във ВCУ “Чeрнoризeц Хрaбър”.

Снимки: Пламен Гутинов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.