В деня на Независимостта на България признателната арменска общност в града дари паметник на Апостола, изработен от червен туф в Армения. Той се намира в градинката пред РИМ - Варна, и е израз на благодарността на арменците в България за оказаното гостоприемство от българския народ преди век, който ги прие по време на гоненията и жестокия геноцид, на който бяха подложени.

Творбата е изработена от вулканичния камък туф, чийто характерен ярък оранжев цвят подчертава изразителността й. Паметникът бе открит от зам.-кмета на Варна Тодор Иванов, от председателя на Съюза на арменците в България Арутюн Овсепян и от Игор Симонов, дарител.

Сред гостите на тържеството бяха Иван Гранитски - член на БАН, Илиян Ангелов - Председател на СБП, Надя Попова - гл. редактор на „Словото днес", проф. Стоян Райчевски - историк, етнограф и др. Бяха получени поздравителни адреси от президента и вицепрезидента на Републиката, както и от кмета на Варна.

От създаването си през 2007 г. Съюзът на арменците в България участва активно в обществения живот у нас с много патриотични инициативи, свързани с поставянето на паметници в различни градове в страната. Сред тях са каменният кръст пред Археологическия музей във Варна, посветен на жертвите на арменския геноцид и паметникът на генерал Антраник Озанян в квартал "Галата", чието откриване бе през 2011 г.

Цялостната композиция е изработена в Армения и е дело на известния скулптор Артак Амбарцумян. Тя съчетава изображение на Васил Левски, застанал прав до лъв, на фона на скалист пейзаж.

По-късно Арутюн Овсепян, по чиято инициатива е издигнат паметника в морската столица, връчи почетни грамоти на хората, които съдействаха активно за реализацията на прекрасната инициатива.

След откриването новият паметник на Апостола бе отрупан с венци и цветя от институции и признателната арменска общност.

Снимки: Пламен Гутинов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.